Gratis retshjælp - Online

Gratis retshjælp Glostrup

Hvad er en gratis retshjælp?

En gratis retshjælp er en frivillig institution, som yder juridisk rådgivning til borgere og/eller virksomheder. Mange gratis retshjælpe har en tendens til at afgrænse deres fokusområde til enten borgere eller virksomheder. Desuden afgrænser mange institutioner deres rådgivning til bestemte fagområder inden for deres juridiske kompetencer.

Gratis retshjælp defineres som den juridiske bistand, som ydes enten af advokater, jurister eller jurastuderende. Nogle institutioner yder retshjælp vederlagsfrit, mens praktiserende advokater ofte opkræver et beløb for den juridiske tjeneste. Mange borgere og virksomheder har i dag en tendens til at søge gratis retshjælp fremfor at betale et himmelhøjt beløb.

Ofte ydes den juridiske bistand af en gratis retshjælp. En retshjælp er dog ikke nødvendigvis begrænset til et specifikt juridisk område – derimod kan en retshjælp behandle et hav af forskellige emner, så længe det omhandler loven – eksempelvis udlændingeret, erstatningsret, købeloven mm. Dermed kan en gratis retshjælp ofte hjælpe mange forskellige folk med flere forskellige retsområder.

Der findes dog enkelte retshjælpe, som vælger at specialisere sig indenfor et særligt område, hvor de ikke dækker lige så mange juridiske områder, men derimod tilbyder mere kompetent rådgivning indenfor noget specifikt. 

Hvem kan få gratis retshjælp?

Hos Retshjælperen begrænser vi os ikke til en bestemt gruppe mennesker i samfundet. Vi mener, at alle og enhver har ret til juridisk rådgivning, og der skal dermed ikke opstilles unødvendige barrierer, som skulle gå imod dette princip. Derfor tilbyder vi gratis juridisk rådgivning til alle borgere og erhvervsdrivende. Du kan dog ikke modtage gratis retshjælp, hvis du f.eks. er tiltalt i en straffesag eller har en forsikring, som tilbyder at yde retshjælp.

Det vil altså sige, at ligegyldigt hvem du er, kan du altid henvende dig gratis hos Retshjælperen. Her vil en af vores dygtige retshjælpere tage sig af din konkrete sag og rådgive dig frem til en løsning. Vi har et kompetent team, som består af forskellige studerende, som alle har deres egne styrker. Dette sikrer, at din sag altid bliver behandlet af en kompetent retshjælper.

Hvordan opstod gratis retshjælp i Danmark?

Den gratis retshjælpen opstod i Danmark, da man oplevede, at middelklassen, eller folk uden en akademisk baggrund, havde vanskeligheder i at kende deres rettigheder.

Den danske retsstatsmodel skulle være med til at sikre, at ingen myndigheder eller andre offentlige organer kunne overskride deres beføjelser over for den enkelte borger, da lighedsprincippet er grundpillen for retssystemet, og at der ikke forekommer nogen former for uligheder. Retshjælpe skulle altså være med til at sikre, at der ikke forekom nogen goder for bestemte individer.

Man oplevede i slut 1900’erne, at der opstod flere og flere retshjælpe, eller det som man kaldte advokatvagter. Det, som var formålet på daværende tidspunkt – udover at kunne kende sine rettigheder – var, at advokaten, som arbejdede frivilligt, ofte kom med et fingerpeg for, om man skulle tage sagen videre eller ej. Retshjælpen fungerede på daværende tidspunkt og nuværende tidspunkt som et sikkerhedsnet for borgerne.

Hvem er Retshjælperen?

Retshjælperen er en nystiftet institution, som yder gratis juridisk rådgivning til både borgere og erhvervsdrivende. Teamet består af jura- og erhvervsjurastuderende, som har ekspertise i hver deres fagområde. Fagområderne er meget dynamiske, og der ansættes løbende medarbejdere med kompetencer inden for de særområder, som samfundet efterspørger mest.

Retshjælperen differentierer sig yderligere ved at påtage sig en virtuel tilrettelæggelsesform, hvor rådgivningen foregår enten via Google Meet, telefonen eller skriftlig henvendelse. Rådgiverne kan selvstændigt tilrettelægge deres arbejdsopgaver ud fra deres skema, hvilket betyder, at klienter vil opleve kortere ventetid fremfor at vente en uge, før den pågældende rådgiver er på arbejde.

Ydermere vil det være fuldstændig omkostningsfrit for klienter, idet man eliminerer eventuelle transportomkostninger og tidsmæssige omkostninger vha. den virtuelle fremgangsmåde.

Hvordan adskiller Retshjælperen sig fra de andre retshjælpskontorer? Hvordan får jeg gratis retshjælp?

I foråret 2020 brød corona-krisen ud, som gjorde, at mange af de fysiske retshjælpe lukkede ned. Det medvirkede til, at borgerne ikke kunne sikre, om de indgreb eller begrænsninger, myndighederne gav den enkelte borger, var indenfor deres beføjelse. Det var med til – udover fysiske lange køer før coronakrisen ved de fleste retshjælpskontorer – at serviceniveauet blev endnu mere forringet.

Der mener vi hos Retshjælperen, at alle har krav og ret til det samme serviceniveau samt kvalitet på trods af, at de modtager frivillig juridisk bistand. Vi oplevede specielt i vores omgangskreds, som primært er studerende, at de havde nogle juridiske tvister, som de ikke kunne få hjælp til hos diverse myndigheder. Det bevirkede til, at de havde behov for hjælp samt vejledning til at håndtere problemstillingen.

Derfor opstod Retshjælperen, som startede på et grundlag for at hjælpe venner samt bekendte. Vi oplevede en stor efterspørgsel for, at borgerne – specielt i coronatiden – kunne få deres vejledning. Vi kunne se, at de andre danske retshjælpe – på trods af der nu er gået over et år med pandemien – ikke har ændret deres tilgang og flyttet deres service over til rådgivning online eller over telefonen. Derfor skal Retshjælperen med vores virtuelle service nu være med til – på trods af omstændighederne – at borgerne kan få den samme form for gratis juridisk rådgivning – bare online i stedet for.

Det er nemlig essentielt for borgerne, at de ikke skal spilde timevis i fysiske køer, men derimod kan forvente få vejledning til deres problemstilling relativt hurtigt. Det kan nemlig ikke være rigtigt, at borgerne skal afsætte en hel dag blot for at få juridisk bistand. Det som er afgørende for Retshjælpen at vi strukturerer vores arbejdsdag på baggrund af borgerne og ikke omvendt.

Hvad kan jeg få hjælp med hos Retshjælperen?

De fleste frivillige institutioner afgrænser deres fagområder ud fra deres kompetencer. Retshjælperens team består af kvalificerede rådgivere, som hjælper borgere og erhvervsdrivende inden for de mest efterspurgte fagområder, såsom

  • Strafferet – som indebærer strafferetlige problematikker, der hovedsageligt bliver bearbejdet gennem straffeloven. Det kan være sager, der omhandler dine rettigheder, når det kommer til hændelser, hvor politiet er indblandet. 
  • Udlændingeret – som omhandler sager, der har en udlændingeretlig natur. Dette kan bl.a. være spørgsmål, der vedrører familiesammenføring, dansk statsborgerskab mm. 
  • Aftaleret – som indebærer ens juridiske rettigheder samt forpligtelser af, hvad der angår aftaler. Vi hjælper med diverse spørgsmål indenfor dette område, hvor du derved kan få et bedre overblik over, hvordan du juridisk står i forhold til en aftale.
  • Køberet – som køber af et produkt eller service, har du altid rettigheder. Dette behandles gennem køberetten, hvor du som privatperson eller virksomhed kan få et indblik i, hvad du må og ikke må, når du køber/sælger en ydelse eller produkt.
  • Erstatningsret – som omhandler ens erstatningsretlige rettigheder. Der kan i dit liv ske en masse hændelser, som kan give dig ret til at få erstatning i form af et økonomisk vederlag. Vi hjælper med spørgsmål indenfor dette felt og rådgiver i, hvad du har ret til.
  • Markedsføringsret – både som virksomhed og borger, bliver du konstant mødt af markedsføring. Dette sker i hverdagen gennem internettets mange annoncer, men også det lokale supermarkeds tilbudsavis. Du har som borger krav på forskellige ting og som virksomhed regler, du skal følge, når det gælder markedsføring. Vi hjælper med et overblik over de forskellige ting.

Retshjælperen forventer at udvide ekspertiseområderne yderligere i takt med vores klienters efterspørgsel. Vi har konstant fokus på at vidensdele på tværs af studentergruppen, som skal medvirke til, at vi kan hjælpe bedst muligt. Det skal både være med til at styrke vores kompetencer indenfor det felt enkeltvis, men også som en forening. Vores vidensdeling skal være med til, at vi kan forsøge at både forstå – men også videreformidle – regelsættet. Retshjælperen forventer at udvide ekspertiseområderne yderligere i takt med samfundets efterspørgsel. 

Der vil dermed altid blive arbejdet på at oplære nuværende retshjælpere, samt rekruttering af nye kompetente retshjælpere. Dette har til formål, at vi altid udvikler os og forbedrer kvaliteten samt udvalget af vores rådgivningsområder.

Hvordan fungerer Retshjælperen?

Jura er en ting, alle er påvirket af, men som få mennesker egentlig forstår. Det giver også god mening, da love kan være enormt svære at forstå. Det er heller ingen hemmelighed, at hvis man vil sikre sine egne rettigheder og vide, hvor man står i juridiske dilemmaer, så er det super vigtigt at kende til loven. Vi hos Retshjælperen ved dog, hvor svært det kan være at tolke loven. Vi ser det dermed som en pligt, at vi på en brugervenlig måde kan videreformidle dette til den almene borger.

Vi har derfor udarbejdet en nem løsning, så selv den mindst tekniske person har mulighed for at få gratis retshjælp. Vi har som en retshjælpsorganisation tavshedspligt over både dine sage, og andres. Det er derfor ikke muligt at få hverken aktindsigt i vores igangværende sager, eller hvem vi har været i dialog med. Det er meget vigtigt for os at understrege dette, da retshjælpsorganisationer ikke er underlagt tavshedspligt som advokaterne. Vi mener dog, det er en nødvendighed for at kunne give den tryghed og sikkerhed, som borgere og virksomheder forventer.

Trin 1 – Udfyld Kontaktformular

Tilgå vores kontaktformular på retshjaelperen.dk/kontakt. Her bedes du udfylde alle givne felter, da det hjælper os med at behandle din sag på bedst vis. Kom gerne med så mange oplysninger som muligt, da det giver os et bedre overblik over din konkrete situation, hvor vi på den måde kan koble den bedst passende retshjælper på din sag.  

Trin 2 – Afvent svar fra Retshjælperen

Efter at have modtaget din sag, vil vores sagsbehandlere se nærmere på, hvad du har angivet af oplysninger. I nogle tilfælde vil det, du har opgivet, være nok information til at udarbejde sagen. Dog kan det også være sådan, at vi skal bruge nogle flere oplysninger. I sådan en situation vil den, der sidder med din sag, kontakte dig og bede om det, der mangler. Efter at have modtaget alt relevant infomation vil vores retshjælpere dykke ned i din henvendelse og udarbejde en behandling, som har til formål at afklare din juridiske problematik. 

Trin 3 – Afklaring af sag

Når sagsbehandlingen er komplet, vil vores retshjælpere kontakte dig gennem din ønskede kontaktform (E-mail, telefon, videoopkald). Her vil der være rig mulighed for at stille yderligere spørgsmål til sagen eller få afklaret, hvad du end måtte være i tvivl om. Vores formål er at yde en udtømmende service. Der er dermed altid mulighed for at snakket om tingene, sådan så vi sikrer os, at du som kunde føler, du har fået et udtømmende svar.

Trin 4 – Retshjælp leveret

Efter at have behandlet sagen og afklaret yderligere spørgsmål med kunden, vil vi sikre os, at der ikke er flere spørgsmål. I så fald vil vi gennemgå de sidste relevante ting. Når alt er blevet belyst, og klienten føler sig ordentligt informeret, vil vi afslutte sagen. Dog vil der altid være mulighed for at kontakte os igen, hvis man befinder sig i en situation, hvor gratis retshjælp kunne være relevant.

Trin 5 – Feedback

Da vi både som enkelte retshjælpere, men også som forening vil forbedre os, er det værdsat at få feedback på din oplevelse. Det skal både være med til at klargøre vores forbedringsområder, men også belyse, hvad vi er gode til, da vi i sidste ende er til for at hjælpe borgerne og de erhvervsdrivende. Vi værdsætter dermed enhver konstruktiv kritik, som har til formål at forbedre vores service. Vores mål er at være en af de førende retshjælp i hele Danmark. Derfor er klientens oplevelser et absolut vigtigt udgangspunkt, som der skal tages in mente. Med jeres feedback mener vi, at vi kan nå vores mål og dermed skabe en gratis retshjælp, hvor man altid kan få gratis juridisk rådgivning, som man kan regne med.

Samarbejde med Retshjælperen?

Da vi som forening ønsker at udvide vores netværk for at kunne hjælpe vores klienter bedst muligt, er vi åbne for et samarbejde. Hvis du ønsker et samarbejde, som kan være med til at styrke vores mission og vision, så kontakt os gerne. Samarbejdets natur kan selvfølgelig variere, alt efter hvad vi kan bruge hinanden til.

 

Kontakt os

Vi tilbyder gratis retshjælp i hele landet - heriblandt i: