NOGLE AF VORES EKSPERTISEOMRÅDER

Vi rådgiver inden for alle retsområder. Som eksempel rådgiver vi bl.a. inden for følgende retsområder:

Forbrugerkøb

Hvad er dine rettigheder som forbruger ved køb af varer? Køberet er i nær sammenhæng med obligationsretten. Loven finder kun anvendelse ved køb af løsøre. Købelovens §§ 72-87 beskytter forbrugeren ved køb af varer. Du kan henvende dig til vores rådgivere, såfremt du er forbruger og har køberetlige spørgsmål.

Nedenstående video har til formål at belyse et simplificeret eksempel på en problemstilling, der vedrører et forbrugerkøb.

Aftaler
Aftaleret er en selvstændig juridisk disciplin, som beskæftiger sig med reglerne for at indgå en aftale mellem to parter. En aftale kan være skriftlig eller mundtlig. Mundtlige aftaler er lige så bindende som skriftlige aftaler, dog sværere at dokumentere. Du kan kontakte os, såfremt du har aftaleretlige spørgsmål.

Nedenstående video viser et simplificeret eksempel på et aftaleretligt problem.

Udlændingeret

Udlændingerettens regler er enormt relevant for ny-danskere og udlændinge, som kommer til Danmark. Det er især relevant for udlændinge, som har spørgsmål om f.eks. opholdstilladelse. statsborgerskab, asyl, mm. Vores retshjælpere har kompetencer inden for udlændingeret. Du kan kontakte os, såfremt du har spørgsmål om udlændingeret.

Nedenstående video viser et klassisk eksempel på et problem, der vedrører udlændingeret

Erstatning

Erstatningsret er en selvstændig juridisk disciplin, som behandles inden for obligationsretten. Det følger af dansk erstatningsret, at den der har udøvet en skade, skal være erstatningsansvarlig for det økonomiske tab, skaden har medført. Hvis du har erstatningsretlige spørgsmål, kan du kontakte os gennem vores kontaktformular nederst på siden.

Nedenstående video belyser et simplificeret eksempel på et erstatningsretligt problem.

Markedsføring

Markedsføringsret sikrer, at erhvervsdrivende optræder loyalt i konkurrencen blandt andre erhvervsdrivende. Det er vigtigt, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven. idet loven regulerer hvordan virksomheder må markedsføre sig og hvad markedsføringen må indeholde. Bestemmelserne i loven siger bl.a. at markedsføringen må hverken være aggressiv eller vildledende. Du kan kontakte os, såfremt du har markedsføringsretlige spørgsmål.

Den nedenstående video viser et simplificeret eksempel på en fiktiv virksomhed, der strider med god markedsføringsskik.