Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Retshjælperen fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, som vores rådgivning har medført. Retshjælperen fraskriver sig endvidere ansvaret for tekstindholdet eller videoindhold på vores hjemmesider. Vores juridiske rådgivere er også underlagt vores ansvarsfraskrivelse.

Når du kontakter Retshjælperen gennem vores kontaktformular, tilkendegiver du følgende:

  1. Jeg er indforstået med, at Retshjælperen drives af jura- og erhvervsjurastuderende og at rådgiverne er hverken advokater eller jurister.
  2. Jeg er indforstået og oplyst med at den rådgivning jeg modtager af Retshjælperen, er ansvarsbegrænset efter ovenstående. Retshjælperen og dens rådgivere hæfter ikke for eventuelle tab, som rådgivningen har medført. Jeg accepterer, at jeg ikke kan rette krav mod Retshjælperen eller dens rådgivere i forbindelse med et eventuelt tab, skade eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art.
  3. Jeg er indforstået med, at det påhviler i intet tilfælde Retshjælperen eller dens rådgivere nogen erstatningspligt for tab, skader eller ulempe, både direkte og indirekte af enhver art, som rådgivningen har medført.